1 april 2014
Overzicht


In 2011 is de Stichting Vrienden van Wippolder gestart met een pennenactie om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de aanschaf van een kunstgrasveld, immers elke bijdrage is
er een. Daarnaast zijn diverse kleine acties op touw gezet zoals de verkoop van cake aan de bar, het inleveren van statiegeld bonnetjes en zijn sponsoren gezocht.

Aangezien het kunstgras nog even op zich liet wachten, is het ingezamelde geld - rekening houdend met de gemaakte kosten - ten goede gekomen aan de vereniging. Waarvoor zijn deze
gelden ingezet?

De oprichting van de stichting gaat niet zonder de notaris : notariskosten. De aangekochte pennen zijn volledig betaald en er resteren nog 6.000 pennen waarvan de verkoopopbrengst
geheel ten goede komt aan het kunstgrasveld. De stichting heeft verder bijdragen verleend aan de herinrichting van de kantine, het 100-jarig jubileum van onze vereniging, maakte de 'pupil van de week' mogelijk, was mede-sponsor van de midweek en was contributies verschuldigd aan de kamer van koophandel.

Aangezien er nog 6.000 pennen 'op de plank liggen' lijkt dit ons een prima middel om deze als kunstgraspennen aan de man te brengen aan een ieder die SV Wippolder een warm hart toedraagt en SV Wippolder eindelijk kunstgras gunt.


Met vriendelijke groet,
Eric Westerhof
Penningmeester Stichting Vrienden van SV Wippolder

 

21 maart 2014

Pennen Aktie maart 2014 !!!
 

Nu iedereen weer een beetje bekomen is van het goede nieuws over het kunstgras is het gelijk tijd voor actie. Zoals jullie hebben kunnen lezen, zullen we zelf een bedrag moeten inzamelen. Als vrienden van Wippolder gaan we daar gelijk mee beginnen. We gaan kunstgraspennen verkopen.

We hebben er 6000 en we gaan ze verkopen voor 2 euro per stuk, dus als dat lukt hebben we best een leuk begin. Het is de bedoeling dat de jeugdteams deze pennen gaan verkopen aan familie, vrienden, kennissen en buren. Vanaf as zaterdag ligt er voor elk team van de B t/m de F in de commissiekamer een envelop klaar met voor elke speler een voorbeeld pen en een bestelformulier, we vragen de teamcoördinatoren om deze uit te delen binnen hun team.

Vanaf 5 april kun je bestelformulier inleveren, de bestelde pennen afhalen en rond brengen. En voor het team dat in verhouding de meeste pennen verkoopt stellen we een mooie prijs in het vooruitzicht, die mag met het team een middagje/avondje gaan bowlen.

 

Heb je vragen of zit je niet in een B t/m F team maar wil je wel pennen verkopen? Neem dan contact op met Karel Sanders:  voorzitter@vriendenvanwippolder.nl

Met vriendelijke groet,

Karel Sanders

 


23-05-2013
JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN WIPPOLDER 2012-2013.

Het is al weer een tijdje geleden dat de stichting iets van zich heeft laten horen.
Toch zijn er best wat activiteiten geweest het afgelopen jaar.
Een greep uit de activiteiten :

Inkomsten

- elke zaterdag cake verkoop
- flessenbonnetjes Albert Hein en Coöp.
- tientjesleden
- sponsors

Uitgaven

- pupil van de week
- bijdrage geleverd aan herinrichting kantine
- sponsor geweest van de midweek
- website en KvK

Met de huidige economie is het vinden van sponsoren erg moeilijk gebleken.
Ook de reacties op het innen van het geld bij de tientjesleden viel erg tegen.
Plannen voor komend seizoen zijn om door te gaan met de cakeverkoop. Ook zal er weer een mogelijkheid zijn om flessenbonnetjes in te leveren bij AH van half augustus tot eind september.
Natuurlijk willen wij een bijdrage leveren aan het 100 jarig bestaan.

Aangezien de vereniging volgend jaar dit 100jarig bestaan al viert, roepen we iedereen op om de stichting te steunen en vriend te worden.

Dit kun je doen door 10 euro over te maken op rekeningnummer : Rabo 157770559 t.n.v. Stichting vrienden van Wippolder. Overigens zijn alle giften, hoe klein ook, welkom.

Ook willen we nog vermelden dat we op zoek zijn naar een secretaris voor onze stichting. We zoeken iemand die hart heeft voor de club en die het leuk vindt om de correspondentie en de mailing te verzorgen.

2 maal per jaar komen de leden bij elkaar. De werkzaamheden van de secretaris zullen weinig tijd in beslag nemen.

Voorzitter : Karel Sanders
Penningmeester : Eric Westerhof
Beheer website : Wim Visser

Met vriendelijke groet,

Karel Sanders

 

21-4-2012
Seizoen 2012 -2013 en de stichting vrienden van SV Wippolder

Deze week start weer het nieuwe voetbalseizoen, de trainingen zijn alweer begonnen en zaterdag zal het weer druk worden op de voetbalvelden tijdens de KNVB beker wedstrijden. Ook de stichting vrienden van Wippolder heeft weer een aantal leuke acties in petto, op de volgende manieren proberen we momenteel voor SV Wippolder geld in te zamelen:

 • Cake verkoop bij de bar van SV Wippolder (met dank aan AH Delfgauw voor het beschikbaar stellen van de cake);
   

 • Statiegeld bonnetjes, bij de AH Delfgauw kunnen statiegeld bonnetjes in de Vrienden van SV Wippolder bak gedaan worden;
   

 • Statiegeld bonnetjes, bij de Coop kunnen statiegeld bonnetjes gedoneerd worden aan de Vrienden van SV Wippolder;
   

 • Statiegeld bonnetjes, bij de C1000 (delft centrum)  kunnen vanaf januari 2013 statiegeld bonnetjes gedoneerd worden aan de Vrienden van SV Wippolder;
   

 • Bij SV Wippolder komt van Vodafoon een grote telefoon te staan waarin oude mobiele telefoons gedaan kunnen worden, de opbrengst zal Vodafoon doneren aan de Stichting vrienden van SV Wippolder.

De statiegeld box zal tussen de AH en C1000 periode geplaatst worden in de kantine van SV Wippolder, u kunt dan uw bonnetjes daar deponeren.

Verder willen we graag de volgende nieuwe sponsoren hartelijk danken voor hun bijdrage aan de Stichting Vrienden van SV Wippolder (Muko donatie, Auto bedrijf Digo donatie en Hubo N.J. Kerklaan aanbieden materiaal voor de statiegeldbox):

 

Alle sponsoren hartelijk dank voor uw medewerken, ook willen we SV Wippolder hartelijk feliciteren met de nieuwe inrichting van de kantine, heel veel plezier ermee en de Vrienden van Wippolder hebben financiële bijdrage graag geleverd.

Laten we er weer een mooi seizoen van maken.

Groeten,

Stichting vrienden van SV Wippolder

 

22-3-2011
Vrienden van SV Wippolder de komende tijd

Het is even stil geweest rond de stichting vrienden van SV Wippolder, maar dat wil niet zeggen dat we stil hebben gezeten. We zijn druk bezig met voorbereidingen voor een aantal komende acties, ook ondersteunen we verschillende activiteiten binnen SV Wippolder, mooie voorbeelden hiervan zijn ondersteuning van de komende e-toernooien georganiseerd door Whitney Morien op dinsdag 27 en woensdag 28 maart (meer info klik hier) en dragen we bij aan de Pupil van de Week (financiële bijdrage waarvan een deel voor een hapje en een drankje voor de Pupil van de week en het overige deel in een potje van de jeugd afdelingen komt), ook hebben we voor de komende tijd de volgende plannen:

- Verkoop van Cake aan de bar, waarbij de opbrengst ten goede komt aan de vereniging;
- Statiegeld bak bij de Albert Hein;
- Verkoop van Pennen, en andere attributen via onze website;
- Ondersteuning van acties;

Wilt u de stichting helpen SV Wippolder te helpen, wordt dan Vriend van de stichting vrienden van SV Wippolder, door in het menu te klikken op "Vriend worden".

 

27-4-2011
Vrienden van SV Wippolder Koninginnedag Delfgauw

Tijdens de vrijmarkt in Delfgauw zullen aanstaande zaterdag een aantal enthousiaste SV Wippolders aanhangers namens de Stichting Vrienden van SV Wippolder Cakejes, Limonade, pennen en .... verkopen alle opbrengsten hiervan zullen weer gebruikt worden voor acties zoals Kunstgras voor Wippolder, de Wippolder Jeugd en het 100 jarig bestaan van SV Wippolder. Buiten het kopen van diverse zaken kunt u uiteraard ook een donatie doen. Laten we hopen op mooi weer, en een mooie opbrengst. U komt toch ook!!!

 

3-4-2011
Opbrengsten Pennenactie tot nu toe

Het is al weer even geleden dat de pennenactie van start is gegaan, door het slechte weer zijn ook een aantal inlevermomenten in het water gevallen. Mocht je nog in het bezit zijn van een lijstje en wil je dit omzetten in pennen dan kan dat uiteraard nog steeds. Neem in dat geval contact met ons op door in het linker menu te klikken op "Contact opnemen" en geef aan dat je nog een lijstje wil omzetten naar pennen.

Over het algemeen is er zeer positief gereageerd op de pennenactie en is de opbrengst van de actie tot nu toe € 2341,25. Iedereen heel erg bedankt voor de inzet en het gehaalde resultaat. Het team met het hoogste aantal ingeleverde lijstjes was de D7, totaal wist de D7 € 234,00 op te halen, het gemiddelde per speler lag bij de D7 op € 14,63 per speler. Toch was de D7 niet het team wat gemiddeld het meeste opgehaald heeft, dit was namelijk de E1. Door de inzet van Pim Sanders die € 155,00 wist op te halen werd het teamgemiddelde van de E1 gezet op € 22,56 per speler. Allemaal heel erg bedankt voor jullie inzet, mochten er nog lijstjes ingeleverd moeten worden klik dan op "Contact opnemen" in het linker menu. Meer informatie over de opbrengsten tot nu toe zijn te bekijken door in het linker menu te klikken op "Opbrengst barometer".

Tot ziens allemaal.
Stichting Vrienden van SV Wippolder

 

 
 
 

Stichting Vrienden van SV Wippolder wordt mede mogelijk gemaakt door Wim Visser Automatiseringen